lisahammarposse

About

Välkommen till min webbshop !

Att arbeta med händerna är vad jag gör och tycker är helt fantastiskt. Jag älskar att arbeta med lera, hur skört det kan vara samtidigt som det inte är det och jag har blivit helt förälskad i att bränna raku vilket är en speciell teknik som har sitt ursprung i Japan


Med mina Rakudolls vill jag visa att vi alla är lika och lika mycket värda men har rätten att vara olika.Vi har olika liv, kön, hudfärg, intresse och livsöden men vi har alla gemensamt att vi är extensiella varelser.


Är det något du önskar som inte finns här hjälper jag dig gärna. Bara hör av dig .

/ Lisa Hammar Posse

Welcome to my webbstore !

Working with my hands is what I do and think is absolutely amazing. I love working with clay, how fragile it can be, while it is not, and I've been completely in love with rakut which is a special technique that originated in Japan

With my Raku Dolls I want to show that we are all equal and everybody is equal worth but have the right to be different. We have different lives, gender, interests and life stories but we have all all in common that we are extensiella creatures.


Is there anything you want that is not here I'll help you gladly. Just get in touch.
/ Lisa Hammar Posse